Dogecoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือมูลค่าเงินดิจิทัลที่อาจถูกใช้เพื่อการพนันหรือการแลกเปลี่ยน
เงินเสมือนอื่น ๆ ในประเทศไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดและต้องระวางโทษจำคุก
ดังนั้น ผมขอปฏิเสธที่จะเขียนบทความในรูปแบบที่อาจชักชวนหรือแนะนำคนเข้าไปเล่นเกม
ใช้สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวในประเทศไทย และขอแนะนำให้คุณใช้งานสกุลเงินดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายของประเทศไทยเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *